Gala Stypendialna Agrafka AgoryUcz się ucz , bo nauka to potęgi klucz! Słowa przytoczone na wstępie doskonale pasują do uroczystej gali stypendialnej jaka miała miejsce w Niepublicznym Gimnazjum w Dębnie w sobotę 25 października 2014r.

Bohaterowie:
Uczniowie i absolwenci NG uczący się w szkołach średnich, maturzyści i studenci z Gminy Leżajsk.

Goście:
Proboszcz Ks.Jan Mromliński, Ks dr Stanisław Dyndał, władze samorządowe z Wójtem Krzysztofem Sobejko i Wiceprzewodniczącym Rady Wojciechem Lorysiem na czele. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele organizacji pozarządowych z Brzózy Królewskiej, Giedlarowej, Starego Miasta i Wierzawic, Dębna, Dyrektorzy szkół, nauczyciele, darczyńcy i osoby wspierające stypendystów oraz rodziny stypendystów i mieszkańcy Dębna.

Okazja do spotkania:
Wręczenie promes stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży, maturzystów, studentów z Gminy Leżajsk w ramach trzech Programów stypendialnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno wspólnie z wieloma Partnerami z Dębna, Gminy Leżajsk i całego kraju. Wspólną ideą jaka przyświeca organizatorom Programów jest "pomoc materialna skierowana do uzdolnionej młodzieży, osiągającej wysokie wyniki w nauce, sporcie i działalności artystycznej, udzielającej się społecznie na rzecz lokalnej społeczności, pochodzącej z niezamożnych rodzin".
Wyróżnienia i stypendia przyznane zostały za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2013/2014.

Jako pierwsi stypendia w ramach Funduszu Stypendialnego "Wspieramy dębniańskie talenty - śladami naszych absolwentów" otrzymali uczniowie NG w Dębnie i absolwenci naszej szkoły uczący się w szkołach średnich. Jedno stypendium artystyczne, trzy sportowe i 32 naukowe na kwotę 13000 złotych to bilans osiągnięć uczniów NG w Dębnie. Promesy wręczali wspólnie: Dyrektor NG Bogusław Urban, Antoni Charko oraz Monika Kojder. Jest to Fundusz w którym bazujemy na darowiznach firm, wpłatach z diet radnych oraz 1% przekazywanym przez mieszkańców z Gminy, Powiatu i całego kraju.

W trakcie uroczystości , korzystając z tak licznie zgromadzonych gości przekazaliśmy słowa podziękowania dla Ks. dr Stanisława Dyndała – człowieka niezwykle zaangażowanego w życie naszej społeczności, wychowawcę dzieci i młodzieży, sympatyka i przyjaciela Parafii i naszych szkół. Niestety ( dla naszej miejscowości) Ks. Stanisław podjął decyzję o wyjeździe na misje do Kamerunu i w niedalekiej przyszłości będziemy musieli pogodzić się z jego wyjazdem do Afryki. Były kwiaty, życzenia, upominki i wzruszające słowa Ks. Stanisława.

Kolejnymi bohaterami naszej gali byli tegoroczni maturzyści, którzy otrzymali stypendia w ramach Programu Stypendiów Pomostowych "DYPLOM MARZEŃ" którego Liderem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Administratorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, a Fundacja Wspomagania Wsi i nasze Stowarzyszenie pełnią rolę Partnerów Programu. Piątka maturzystów otrzymała z rąk Wójta Krzysztofa Sobejko i Ks. Stanisława promesy stypendialne w kwocie 5000 złotych dla każdego (w sumie 25 000zł).

Ostatnia (co nie znaczy najgorsza), ale za to najstarsza grupa stypendystów to laureaci Programu Stypendialnego "Agrafka Agory - stypendia edukacyjne dla studentów" skierowanego do studentów od 2 do 5 roku studiów pochodzących z terenu Gminy Leżajsk. Jest to wspólna inicjatywa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, Gminy Leżajsk , Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska. Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej, Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wierzawice, radnego Wojciecha Lorysia, prywatnych darczyńców, a nasze Stowarzyszenie pełni rolę Administratora Programu. Dziesięciu studentów otrzymało z rąk Wójta, Prezesów i członków Zarządu poszczególnych stowarzyszeń promesy stypendialne na kwotę 3420 złotych ( razem 34 200 złotych).

Reasumując nasze wspólne działania skierowane na wyrównanie szans edukacyjnych, ułatwienie startu w dorosłe życie , promowanie postaw prospołecznych przynosi ciekawe i wymierne rezultaty – tylko w jednym jesiennym naborze przyznaliśmy 51 stypendiów na kwotę 72 200 zł. A w kolejce czekają gimnazjaliści , którzy otrzymają 28.X.2014r. stypendia w ramach Programu STYPENDIUM 2014, którego Liderem jest Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku, ale o ty w odrębnym artykule.

Zarząd Stowarzyszenia pragnie podziękować wszystkim, którzy dołożyli swoją "cegiełkę" do przyznanych stypendiów. Równie serdecznie dziękujemy stypendystom piosenkarzom i tancerzom, umilającym nam wieczór oraz moim koleżankom i kolegom, którzy tradycyjnie stanęli na wysokości zadania. Osobne podziękowania kieruję do kolegi Roberta Mądrego za profesjonalną obsługę fotograficzną. Wspólnie spełniliśmy wiele marzeń, a komentarzem końcowym niech pozostaną słowa stypendysty - "oby za rok nie było gorzej".

Kazimierz Krawiec